Aanmelding

Opnamebeleid


Redenen van opname


Bij een opname- of begeleidingsvraag is er sprake van verontrusting in de leefsituatie van het kind of de jongere.
Een plaatsing gebeurt in principe altijd via intersectorale toegangspoort Integrale Jeugdhulp, al dan niet doorverwezen via de Jeugdrechtbank die de hulpvraag eerst onderzocht hebben. Dit is in elk geval zo voor de module verblijf. In contextbegeleiding kunnen kinderen of jongeren rechtstreeks opgenomen worden, bv. voor 18+, om een contextbegeleiding op te starten voor een broer of zus van kinderen die via Monte Rosa begeleid worden of om al een aanbod te doen voor gezinnen op de wachtijst, in het kader van uitstroom uit verblijf, ...


Algemene criteria


 • Kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar (verlenging mogelijk onder voorwaarden)
 • Verticale groepen: opnames van 3 tot 13 jaar (soms jonger).
 • Jongerengroep: opnames vanaf 14 jaar
 • Trainingscentrum voor Kamerbewoning (TCK) of Contextbegeleiding Autonoom Wonen (CBAW): opnames vanaf 17j
 • Rekening houdend met huidige groep (samenstelling), maar ook met voldoende oog voor de noden van de aanvraag en de wens om hier zo flexibel mogelijk mee om te gaan.


Voorkeur voor gezinnen uit de regio.

 

Concreter


 • én die gasten die nood hebben aan middellange- of langdurige opvang, huiselijkheid, nestwarmte, structuur, … en die (op hun manier) in een groep kunnen functioneren.
 • én die gasten met een andere hulpvraag, bv in functie van een flexibeler verblijf of van een contextbegeleiding, waarvoor wij onderzoeken of we hieraan kunnen beantwoorden (zelfs ons aanbod aanpassen) én die zich minimaal begeleidbaar opstellen. Bij de intake toetsen we samen af wat dat kan zijn zodat de wederzijdse verwachtingen kunnen waargemaakt worden.


Specifieke voorwaarden of mogelijkheden in verblijf


 • In gezinsverband kan de vraag gesteld worden om kinderen jonger dan 3j in de verticale groepen op te nemen. Hiervoor kan dan eventueel een uitzondering op de erkenning gevraagd worden.
 • Alle (leef)groepen zijn gemengd. Kinderen en jongeren moeten dus in een gemengd systeem kunnen begeleid worden.
 • Voorrang bij opnames voor kinderen uit hetzelfde gezin. Werken met gezinnen en siblings is een belangrijk aandachtspunt.
 • Indien meisjes binnen de voorziening zwanger worden, zal getracht worden om hen zo lang mogelijk (met kind?) binnen Monte Rosa verder te begeleiden. Ook in het statuut CBAW kunnen tienerouders (verder) begeleid worden.
 • Voor het TCK: aangezien de aanwezigheid van begeleiders in de groep zelf soms beperkt is, moeten jongeren in staat zijn om periodes zonder expliciete begeleiding in de groep door te brengen.


Procedure


Alle opnamevragen (voor verblijf) moeten gesteld worden aan de integrale toegangspoort, via de consulent van de Jeugdrechtbank, via een gemandateerde voorziening (ondersteuningscentrum jeugdhulp of een vertrouwenscentrum kindermishandeling) of via een hulpverlener uit de brede instap (bv CLB, CAW, …).


Deze diensten kunnen contact opnemen met

Voor de verticale leefgroep De Vlieger: Iris van Gerven (PS) en Joanne Schipper (TC)

Voor de verticale leefgroep DenoekBarbara Walgrave (PS) en Freya Longin (TC)

Voor de verticale leefgroep DenizBritt Meyhi (PS) en Jonas De Veseleer (TC)

Voor de jongerengroep HerentKlara Smout (PS) en Jolien Lycke (TC)

Voor het TCK Slick 87: Marlies De Werd (PS) en Roger Van Meeuwen (TC)

voor CB SOFS: Jonas De Veseleer